• English
  • فارسی

خدمات مشاور کارفرما در پروژه بندر مسافری دریایی چمخاله

شرح

ساحل چمخاله در شهرستان لنگرود و در مجاورت تلاقی رودخـانه‌های لنـگرود و شلمان‌رود و رسیدن آنها به دریای خزر، دارای موقعیت سرسبز و بی نظیری در سواحـل مـاسه‌ای دریای خزر بوده و از جمله زیباتـرین و مـناسب ترین
منـاطق ساحلی برای اهداف مسافری داخلی و خارجی و نیز گردشگری دریایی می‌باشد.
در این راستا سازمان بنادر و دریانوری، احداث بندرگاهی مناسب که جوابگوی پذیرش انواع شناورهای مسافری و تفریحی باشد را در دستور کار قرارداده است. حوضچه بندر دارای قابلیت سرویس دهی به انواع شناور های
مسافری و تفریحی بوده و بستر لازم جهت پهلودهی به شناور های بزرگتر در صورت نیاز، در طرح پیشبینی شده است. مطالعات پایه این طرحها توسط شرکت مهندسین مشاور پویا طرح پارس انجام پذیرفته
و عملیات اجرایی آن توسط شرکت مشیران در حال انجام می باشد