• English
  • فارسی

نرم افزار ETABS 2000

کارشناسان این مهندسین مشاور با دانش فنی و تجربیات فرآوان و استفاده از این نرم افزار بسیاری از سازه های ساختمانی را آنالیز و طراحی نموده اند.

این نرم افزار قابلیت مدل سازی ، بارگذاری ، آنالیز و طراحی انواع متعارف سازه های مسکونی ، اداری و تجاری را دار می باشد.

• مدل سازی و بارگذاری انواع سازه های مسکونی ، اداری و تجاری

• آنالیز های خطی و غیرخطی هندسی

• طراحی سازه های فولادی شامل تیر و ستون و باد بندها

• طراحی سازه های بتنی شامل تیر و ستون و دیوارهای برشی

Tools Category: