• English
  • فارسی

سازه

نرم افزار Tekla Strcutures

این نرم افزار جهت مدل سازی و تهیه نقشه های کارگاهی استفاده می گردد. این نرم افزار توانایی تهیه نقشه های برش ؛ جوشکاری و نصب را دارا می باشد. از توانایی های جنبی نرم افزار می توان به قابلیت محاسبه جداول متره فولاد مصرفی ، پیچ و مهره و حجم جوشکاری و ... نام برد.

 

فارسی

نرم افزار UDEC

نرم افزار جهت مدل سازی وآنالیز عددی پیشرفته سیستمهای ژئوتکنیکی خاک ، سنگ و سازه های نگهدارنده بصورت دو بعدی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی استفاده می گردد. با توجه به ویژگی خاص این نرم افزار
می توان از آن جهت مدل سازی سیستم های غیر پیوسته مانند سنگهای درزه دار استفاده نمود.

 

فارسی

PROKON

نرم افزاری مناسب برای آنالیز و طراحی سازه های مختلف می باشد. این نرم افزار که هم اکنون در بسیاری از کشور های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، قادر است که پاسخ مناسبی برای بسیاری از مسائل سازه و ژئوتکنیکی مهندسی ارائه دهد.مسائل مذکور شامل موارد زیر می باشد:

آنالیز قاب ها و آنالیز به روش اجزای محدود
طراحی اعضای فولادی و اتصالات مربوط به آنها
طراحی بتن آرمه و بتن پیش تنیده
طراحی اعضای چوبی
طراحی سازه های مصالح بنایی
طراحی بر اساس دامنه گسترده ای از آیین نامه ها
آنالیز های ژئوتکنیکی و موارد مصرف گوناگون دیگر

فارسی

نرم افزار FLAC3D

این نرم افزار جهت آنالیز سه بعدی پیشرفته محیط های پیوسته مانند سنگ ، خاک و طراحی سازه های نگهدارنده استفاده می گردد. این نرم افزار بصورت یک ابزار عمومی درمهندسی ژئوتکنیک , سازه و معدن کاربرد دارد و می توان بوسیله آن دامنه وسیعی از مسائل مهندسی را بررسی نمود. به علت ساختار ویژ تفاضل محدود ویژه نرم افزار ، ابزار مناسبی جهت بررسی مسائل ژئو تکنیک به ویژه فعالیتهای چند مرحله ای مانند حفاری مرحله به مرحله ، تنش و کرنشهای بزرگ ، رفتار غیر خطی مواد می باشد.

 

فارسی

نرم افزار ETABS 2000

کارشناسان این مهندسین مشاور با دانش فنی و تجربیات فرآوان و استفاده از این نرم افزار بسیاری از سازه های ساختمانی را آنالیز و طراحی نموده اند.

این نرم افزار قابلیت مدل سازی ، بارگذاری ، آنالیز و طراحی انواع متعارف سازه های مسکونی ، اداری و تجاری را دار می باشد.

• مدل سازی و بارگذاری انواع سازه های مسکونی ، اداری و تجاری

• آنالیز های خطی و غیرخطی هندسی

• طراحی سازه های فولادی شامل تیر و ستون و باد بندها

• طراحی سازه های بتنی شامل تیر و ستون و دیوارهای برشی

فارسی

نرم افزار SAP 2000

کارشناسان این مهندسین مشاور با دانش فنی و تجربیات فرآوان و استفاده از این نرم افزار بسیاری از سازه های صنعتی را آنالیز و طراحی نموده اند.

این نرم افزار قابلیت مدل سازی ، بارگذاری ، آنالیز و طراحی انواع سازه ها را دار می باشد. تعدادی از قابلیتهای این نرم افزار از این قرار می باشد:

• مدل سازی و بارگذاری انواع سازه های مسکونی و صنعتی

• آنالیز های خطی و غیرخطی مواد و هندسی

• طراحی سازه های فولادی و بتنی

فارسی

نرم افزار SAP 2000

کارشناسان این مهندسین مشاور با دانش فنی و تجربیات فرآوان و استفاده از این نرم افزار بسیاری از سازه های صنعتی را آنالیز و طراحی نموده اند.

این نرم افزار قابلیت مدل سازی ، بارگذاری ، آنالیز و طراحی انواع سازه ها را دار می باشد. تعدادی از قابلیتهای این نرم افزار از این قرار می باشد:

•  مدل سازی و بارگذاری انواع سازه های مسکونی و صنعتی

•  آنالیز های خطی و غیرخطی مواد و هندسی

فارسی