• English
  • فارسی

PROKON

نرم افزاری مناسب برای آنالیز و طراحی سازه های مختلف می باشد. این نرم افزار که هم اکنون در بسیاری از کشور های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، قادر است که پاسخ مناسبی برای بسیاری از مسائل سازه و ژئوتکنیکی مهندسی ارائه دهد.مسائل مذکور شامل موارد زیر می باشد:

آنالیز قاب ها و آنالیز به روش اجزای محدود
طراحی اعضای فولادی و اتصالات مربوط به آنها
طراحی بتن آرمه و بتن پیش تنیده
طراحی اعضای چوبی
طراحی سازه های مصالح بنایی
طراحی بر اساس دامنه گسترده ای از آیین نامه ها
آنالیز های ژئوتکنیکی و موارد مصرف گوناگون دیگر

 

    

Tools Category: